Bergrosa

 

"Du kan tenkje di måsså i
flere fargja
som har grodd fast på sten.
Når nattduggen ha lagt si og
de første solstriman kjem om
mårrå’n,
da blir det bergroser."

 

 

© 2015 by KRISTINA C. KARLSEN. All rights reserved.